گواهینامه ها

گواهینامه ایزو در خدمات پس از فروش

گواهینامه ISO 9001-2008 در خدمات پس از فروش

تکنوتل با هدف ایجاد کنترل بیشتر بر فرآیند های سازمان ، بهبود ارتباطات درون سازمانی ، حفظ و ارتقاء سطح دانش فنی و سطح کیفیت و ایجاد بستری مناسب برای بهبود کیفیت اقدام به پیاده سازی استاندارد ایزو در بخش خدمات پس از فروش خود نموده و در این راستا موفق به کسب گواهینامه ISO 9001-2008 در بخش خدمات پس از فروش خود شده است.

پروانه کاربرد نشان ملی استاندارد

پروانه کاربرد نشان ملی استاندارد برای لامپ LED

شرکت تکنوتل، موفق به دریافت پروانه کاربرد نشان ملی استاندارد اجباری از سوی سازمان ملی استاندارد ایران شده است.

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای انواع چراغ های خیابانی و جاده ای

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای انواع چراغ ثابت

پروانه کاربرد نشان ملی استاندارد


شرکت تکنوتل، مفتخر به دریافت پروانه کاربرد نشان ملی استاندارد تشویقی برای چراغهای خیابانی و جاده ای از سوی سازمان ملی استاندارد ایران شده است.

پروانه کاربرد نشان ملی استاندارد


شرکت تکنوتل، مفتخر به دریافت پروانه کاربرد نشان ملی استاندارد تشویقی برای چراغهای نصب ثابت از سوی سازمان ملی استاندارد ایران شده است.

سبد خرید

  • سبد خرید شما خالی است.